Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Burcu TEKEŞ, Gaye SOLMAZER, Havva Nur ALKAN

NO Makale Adı
1612697095 THE RELATIONSHIP BETWEEN TRAFFIC SIGN COMPREHENSION AND RISKY TRAFFIC BEHAVIORS

Öz
Bu çalışma, trafik işaretlerini anlama ile riskli sürücü ve yaya davranışları arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Bu çalışmada kişilerin trafik işaretlerini daha çok anlayabildikçe güvenli olmayan trafik davranışlarının (hem sürücü hem de yayalar için) azaldığı hipotez edilmektedir. Araştırmada ele alınan veriler, Qualtrics aracılığıyla 177'si sürücü olan 275 katılımcıdan çevrimiçi olarak toplanmıştır. Veriler, 25 açık trafik işareti sorusu, Yaya Davranışı Ölçeği, Mini Sürücü Davranışı Anketi, (Saldırgan ihlaller alt ölçeği ile birlikte) ve demografik bilgi formu aracılığı ile toplanmıştır. Sonuçlar, trafik işaretlerini anlamanın yaş ve cinsiyet kontrol edildikten sonra bildirilen sürücü hataları ve ihmallerle önemli ölçüde ilişkili olduğunu göstermiştir. Ek olarak yaya davranışları incelendiğinde, trafik işaretlerini anlama, yaş, cinsiyet, ehliyet ve sürüş deneyimi kontrol edildikten sonra bile, yaya ihlalleri, hatalar, saldırgan davranışlar ve olumlu davranışlarla önemli ölçüde ilişkili bulunmuştur. Genel olarak sonuçlar beklentiler ile tutarlıdır: yol kullanıcıları (sürücüler ve yayalar) trafik işaretlerini ne kadar iyi anlarsa, o kadar az güvenli olmayan davranışlar (Sürücüler için, hata ve ihmaller; yayalar için kural ihlali, saldırgan davranışlar ve ihmaller) bildirmişlerdir. Bu bulgu, kişilerin trafik işaretlerini anlamak için duydukları gereksinim arttıkça onların trafikte kazaya yol açacak davranışlardan kaçınmaları ile açıklanabilir. Bu sebeple çocuklara küçük yaştan itibaren trafik işaretlerini iyi düzeyde tanıtmanın yol güvenliğine olumlu katkı sağlayacağı öngörülebilmektedir.
Anahtar kelimeler
Sürücü davranışları, yaya davranışları, riskli davranışlar, trafik işaretleri, trafik işaretlerini anlama