Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 28  Yaz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Şeyma Kuru, Fırat Başbuğ, Sezin Andiç

NO Makale Adı
1697732956 BÜYÜK VERİ, DUYGULAR, DİL VE ETİK ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İnsan-makine etkileşimi sonucunda devasa boyutta, yüksek hız ve çeşitlilikte olan büyük veri, bilgileri toplama, düzenleme ve analiz edebilme potansiyeli nedeniyle psikoloji araştırmaları için yeni bir disiplinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Psiko-informatik adı verilen bu disiplin insan duygu, düşünce ve davranışlarını tahmin etmede bilgisayar bilimlerinden yararlanmaktadır. Teknolojinin hayatın her alanına temas ettiği içinde bulunduğumuz yüzyılda internetin kullanımı, insanların sınırsız bilgiye çok hızlı bir şekilde ulaşmasının yanı sıra kişilerin dijital dünyaya izler bırakarak sınırsız bilgi oluşturmasını da sağlamaktadır. Bugün psiko-informatik çalışmalarına bakıldığında uluslararası alanyazında daha çok bireylerin kişilik özelliklerini; akıllı telefon, sosyal medya ve internet kullanım davranışlarını; psikolojik sağlıklarını ve problemli davranışlarını tahmin etme üzerine çalışmalar olduğu görülmektedir. Mevcut çalışma psiko-informatik konusuna dikkat çekmeyi amaçlarken, psiko-informatiğe dair kısa bir bilgilendirme sunulmuş ve ortaya çıkabilecek etik problemler tartışılmıştır. Psikoloji, dilbilim ve bilgisayar bilimleri gibi alanlarda çalışan araştırmacıların, ortak çalışmalar yürütmesi gerekliliği ve çalışmaların sağlıklı yürütülebilmesi için temel etik standart konusunda bilgilenmesi öncelikli görünmektedir.