Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 28  Yaz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
İrem Eker

NO Makale Adı
1690028021 KOLEKTİF NARSİSİZMİN SİYASET PSİKOLOJİSİ AÇISINDAN ÇIKTILARI ÜZERİNE BİR DERLEME

Öz
Kolektif narsisizm bir iç grubun mükemmel ve ayrıcalıklı olduğuna ilişkin inançları yansıtan bir sosyal kimlik türüdür. Bu büyüklenmeci inançların devam ettirilmesi diğer gruplardan alınan onaya bağlı olduğu için, iç grubuyla bu şekilde özdeşim kuran üyeler diğer grupların kendi gruplarını yeterince takdir etmediği yönünde kaygılara sahiptir. Bu derlemenin amacı kolektif narsisizmin siyaset psikolojisi alanındaki çıktılarını bütünlüklü bir şekilde Türkçe alanyazına kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda derlemenin ilk bölümü kolektif narsisizmin kuramsal arka planını ve kökenlerini inceleyen görgül araştırmaları içermektedir. İkinci bölüm ise kolektif narsisizmin siyasete etkilerini araştıran görgül çalışmaları dört alt başlık altında (ülkeye ve tarihe ilişkin algılar, komplo teorisi inançları, oy verme tercihleri ve demokrasiye bakış açısı, destek verilen politika ve uygulamalar) gözden geçirmektedir. Değerlendirilen araştırmalar, ulusal bağlamda çalışılan kolektif narsisizmin seçmenlerin hem iç hem de dış politikada olumsuz sonuçlar doğurabilecek siyasi tercihlerini ve düşüncelerini yordadığını göstermektedir. Derlemenin son bölümü ise incelenen çalışmaların eleştirel analizinden yola çıkarak bu alandaki araştırma boşluklarını işaret etmekte; bu konu hakkında çalışmak isteyen araştırmacılara ve öğrencilere gelecek araştırmalar için öneriler sunmaktadır.
Anahtar kelimeler
Kolektif narsisizm, siyaset psikolojisi, demokrasi, seçmen tercihleri, komplo teorileri