Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 28  Yaz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Tuğba Bozyiğit, Selin Yılmaz

NO Makale Adı
1680693143 Erken Ergenlerde Dijital Oyun Bağımlılığı, Yürütücü İşlevler ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki

Öz
Bu çalışmanın amacı, erken ergenlerde dijital oyun bağımlılığı, yürütücü işlevlerin üç bileşeni (set değiştirme/zihinsel esneklik, ketleme ve çalışma belleği) ve dürtüsellik arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırmanın örneklemini 6. (%55,1) ve 7. (%44,9) sınıf ortaokul öğrencileri (36 kız, 62 erkek) oluşturmuştur. Öğrencilerin yaş ortalaması 12,35 (SS = .75; yaş aralığı, 10-14) olarak belirlenmiştir. Dijital oyun bağımlılığı, inhibisyon, kurulumu değiştirme, çalışma belleği ve dürtüsellik sırasıyla Dijital Oyun Bağımlılığı Ölçeği, Stroop Testi TBAG Formu, İz Sürme Testi, Wechsler Bellek Ölçeği-III Harf-Sayı Sıralama Alt Testi ve Barratt Dürtüsellik Ölçeğinin Kısa Formu ile ölçülmüştür. Korelasyon analizi sonuçlarına göre, dijital oyun bağımlılığı arttıkça seçici ve karmaşık dikkat, inhibisyon, kurulumu değiştirme ve dürtü kontrolü azalmaktadır. Dijital oyun bağımlılığı ile çalışma belleği arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Korelasyon analizi sonuçlarıyla tutarlı olarak yapısal eşitlik modeli sonuçları da, dijital oyun bağımlılığının inhibisyon, kurulumu değiştirme ve dürtüselliği anlamlı olarak yordadığını göstermiştir [x2 (15, N = 98) = 7.476, p > 0.5; x2/df = 1.246; RMSEA = 0.050; CFI = 0.95; GFI = 0.97]. Sonuç olarak, çocuklarda dürtülerin kontrol edilmesi ve üst düzey bilişsel becerilerin geliştirilmesi için dijital oyun bağımlılığının kontrol altına alınması gerektiği söylenebilir.
Anahtar kelimeler
Video oyun bağımlılığı, dikkat, dürtü kontrolü, bilişsel esneklik, erken ergenlik