Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 28  Yaz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatih Özdemir, Zeynep Ceren Duruk, Seda Yardım, Esra Çakır, Ahmet Ömer Buğur, Ayşe Büşra İplikçi

NO Makale Adı
1677247262 TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURİYELİ VE KÜRT AZINLIK GRUPLARA YÖNELİK TEHDİT ALGILARINA VE TUTUMLARA İLİŞKİN NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Öz
İki çalışmalı bu araştırmada etnik kimliğini Türk olarak belirten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Türkiye'de yaşayan Suriyeli ve Kürt azınlık gruplara yönelik tehdit algıları ve olumlu ve olumsuz tutumları nitel yöntemle incelenmiştir. Yaşları 18-50 arasında değişen (〖Ort〗_yaş = 22.53, S = 4.19) 360 üniversite öğrencisinin katıldığı Çalışma 1'de katılımcılara, Türkiye'de yaşayan Suriyeli azınlık grubun ülke için nasıl bir tehdit oluşturabileceğini düşünüyorsunuz şeklinde açık uçlu bir soru yöneltilmiş ve katılımcı yanıtları 7 kategoride ve bu kategorilerin altında yer alan 27 temada gruplanmıştır. Yaşları 18-47 arasında değişen (〖Ort〗_yaş = 22.50, S = 3.39) 406 üniversite öğrencisinin katıldığı Çalışma 2'de ise katılımcılara, Türkiye'de yaşayan Suriyeli azınlık grup ve Türkiye'de yaşayan Kürt azınlık grup hakkında ne düşünüyorsunuz şeklinde açık uçlu iki soru sorulmuş ve yanıtlar 10 kategoride ve bu kategorilerin altında yer alan 39 temada gruplanmıştır. Kürt gruba kıyasla Suriyeli grubun daha ciddi bir tehdit olarak değerlendirildiği görülmektedir. Ayrıca, Suriyeli gruba kıyasla Kürt gruba yönelik olumlu tutumlar daha sık ifade edilmiştir. Türkiye'de yaşayan en geniş iki azınlık gruba yönelik görüşleri karşılaştırmalı şekilde inceleyen bu çalışmada saptanan kategoriler ve temalar ülkede azınlık-çoğunluk gruplar arası ilişkilere odaklanan araştırmacılara kaynak sağlayacak ve azınlık grupların topluma uyum sürecini kolaylaştıracak politikaları geliştirme sürecinde yetkili taraflar için faydalı olacaktır.
Anahtar kelimeler
Suriyeli azınlık grup, Kürt azınlık grup, algılanan tehdit, tutum, nitel yöntem