Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 29  Güz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Deniz Antmen

NO Makale Adı
1672680727 Kadına Yönelik Şiddetin Meşrulaştırılmasını Sistemi Meşrulaştırma Teorisi Temelinde Açıklama

Mevcut makale, sistemi meşrulaştırma teorisini bir çerçeve olarak kullanarak kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmayı ele alan güncel çalışmaları derlemektedir. Buna göre, kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılması toplumdaki cinsiyet temelli hiyerarşik yapıları meşrulaştırma motivasyonundan kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, kadına yönelik şiddeti meşrulaştıran bireyler, çelişik duygulu cinsiyetçilik, aile içi şiddet mitleri, tecavüz mitleri gibi cinsiyet temelli sistemi meşrulaştıran ideolojileri ve cinsiyet kalıpyargılarını benimserler. Keza, sağ kanat yetkecilik, sosyal baskınlık yönelimi, adil dünya inancı ve muhafazakarlık gibi hiyerarşiyi destekleyen daha kapsayıcı ideolojileri artan düzeylerde benimseyen bireyler kadına yönelik şiddeti daha fazal meşrulaştırırlar. Bağlamsal olarak, hiyerarşiyi destekleyen kültürler kadına yönelik şiddetin meşrulaştırılmasını arttırır. Buna ek olarak, bağlamda cinsiyet temelli sisteme yönelik bir tehdit algılamak bireyleri kadına yönelik şiddeti meşrulaştırmaya daha yatkın hale getirir. Genel olarak çalışmalar, kadına yönelik şiddet gibi eşitsizlikleri de içeren cinsiyet temelli sistemi meşrulaştırmanın güvenlik, sosyal uyum ve kesinlik gibi evrensel ihtiyaçlar için yatıştırıcı bir etki sağladığını göstermektedir. Ancak, cinsiyet temelli eşit olmayan olaylara karşı öfke duyan kadınlar ya da bu olaylarla ilgili ahlaki kaygı taşıyan kadın ve erkekler cinsiyet temelli sistemde eşitlikçi bir ortamı onaylayan sosyal değişimlere destek verebilmektedirler.