Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 29  Güz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Asya Filiz, Aysun Doğan

NO Makale Adı
1672657375 BELİREN YETİŞKİNLİK DÖNEMİNDE HELİKOPTER EBEVEYNLİK: ÖZ-BELİRLEME KURAMI ÇERÇEVESİNDEN BİR İNCELEME

Helikopter ebeveynlik çocuklarının hayatına aşırı müdahale eden, aşırı koruyucu ve çocuklarının karşılaştığı her problemi ortadan kaldırmaya çalışan ebeveynleri tanımlamak için kullanılmaktadır. Helikopter ebeveynlik aşırı kontrol, müdahale ve sıcaklık boyutlarını içeren bir ebeveynlik stilidir. Belirli miktarda kontrol erken yaş dönemleri için gerekli olarak görülse de özerkliğin kazanıldığı ve aileden ayrışmanın yaşandığı beliren yetişkinlik döneminde ebeveynlerin kontrol davranışı olumsuz sonuçlarla ilişkilendirilmektedir. Beliren yetişkinlik dönemi bireylerin kendilerini ne ergen ne de yetişkin olarak tanımlayabildikleri, kendilerine odaklanarak kimliklerini keşfetmeye çalıştıkları ve önlerinde sonsuz olanakların var olduğuna inandıkları bir gelişim dönemi olarak tanımlanmaktadır. Bu dönemde helikopter ebeveynlik davranışları beliren yetişkinlerin kimlik keşfi sürecini olumsuz yönde etkilemekte ve bu yolla arada kalmışlık hissini arttırabilmektedir. Bu derlemede helikopter ebeveynlik ve beliren yetişkinlik kavramları ele alınacak ve bu kavramların birbiri ile ilişkileri incelenecektir. Helikopter ebeveynliğin beliren yetişkinlik dönemindeki etkilerinin incelendiği araştırmaların gözden geçirilmesi, bu etkilerin öz belirleme kuramı çerçevesinde incelenmesi amaçlanmaktadır. İncelenen çalışmaların sonuçlarına göre helikopter ebeveynliğin etkilerinin daha kapsamlı bir şekilde ele alınabilmesi için ihtiyaç duyulan boylamsal ve kültürel çalışmalara dikkat çekilmiştir. Anahtar kelimeler:
Helikopter ebeveynlik, beliren yetişkinlik, öz-belirleme kuramı, psikolojik kontrol