Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 27  Bahar 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Cem Soylu

NO Makale Adı
1672520365 Sosyoduygusal Seçicilik Kuramının Genç Yetişkinlerde Test Edilmesi

Sosyo-duygusal Seçicilik Kuramı’nın (SSK) temel iddiasına göre, bireyler yaş ilerledikçe sosyal ağlarında daha seçici hale gelirler ve sosyal ağ boyutlarını bilinçli olarak küçültme eğilimindedirler. SSK’nın bu iddiaları, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya gibi çoğunlukla bireyselci ülkelerde yapılan çalışmalardan önemli ölçüde destek almış olsa da, bu iddianın kolektivist ülkelerde test edildiği çok az çalışma vardır. Bu nedenle, bu çalışmada SSK’nın sosyal gelişimle ilgili iddiasını Türkiye’de test etmek amaçlanmıştır. Çalışmaya Sosyal Konvoy Anketi, Gelecek Zaman Algısı (GZA) ölçeği ve Pozitif ve Negatif Duygu Durum Ölçeği’ni dolduran 18-28 yaş arası (Ort. = 20.07 yıl, S = 1.76) 219 genç yetişkin katılmıştır. Yapısal eşitlik modeli analizi sonucunda, (a) açık uçlu GZA’nın olumlu duygulanım ve daha yüksek sosyal memnuniyet düzeyi ile doğrudan ve pozitif bir şekilde ilişkili olduğu ve (b) sosyal doyumun GZA ile genç yetişkinlerin olumlu duygulanım arasındaki ilişkide aracı bir değişken olduğu bulunmuştur. Sonuçlar, SSK’nın iddialarını doğrulamakta ve genç yetişkinlerin olumlu duygularını şekillendirmeye yardımcı olmada sosyal doyumun önemini vurgulamaktadır.