Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 28  Yaz 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Erkin Sarı, Mehmet Fatih Bükün

NO Makale Adı
1671104904 Üniversite Kampüslerinde Yaşam Kalitesinin Belirleyicileri: Kampüse Bağlılık ve Üniversiteyle Özdeşimin Rolü

Öz
Birçok çalışma bireyler ve mekânlar arasında kurulan pozitif duygusal bağın insanların iyi oluşunu ve yaşam kalitesini etkilediğini göstermektedir. Bu durum her ne kadar mahalle ve şehir boyutlarında yapılan çalışmalarda ortaya konmuş olsa da üniversite kampüslerinin öğrencilerin yaşam kalitesini nasıl etkilediğine ilişkin daha çok kanıta ihtiyaç vardır. Bu sebepten, bu çalışmanın temel amacı üniversite kampüs bağlılığı ile yaşam kalitesi arasındaki ilişkide üniversiteyle özdeşimin rolünü incelemektir. Toplam 296 üniversite öğrencisi (226 kadın, 68 erkek, 1 ikili cinsiyet sınıflandırması dışında olan, 1 cinsiyetini belirtmemiş) Grup Aidiyeti Ölçeği, Üniversite Yere Bağlılık Ölçeği ve Dünya Sağlık Örgütü Yaşam Kalitesi Ölçeği – Kısa Form’u doldurmuştur. Dışsal demografik değişkenlerin içsel değişkenler üzerindeki etkilerini test etmek için jamovi kullanılarak bir yol analizi gerçekleştirilmiştir. Bulgular kampüste güvenli hissetmenin ve kampüsün fiziksel ve sosyal olanaklarından memnuniyetin kampüse bağlılığı olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Ek olarak bulgularımız üniversite kampüsüne bağlılığın üniversite ile özdeşim yoluyla yaşam kalitesi üzerinde olumlu dolaylı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Bu çalışmanın sonuçları kampüs atmosferinin öğrencilerin yaşam kalitesi üzerindeki etkisinin üniversite yetkililerince dikkate alınması gerektiğine işaret etmektedir.
Anahtar kelimeler
Kampüs bağlılığı, yere bağlılık, üniversite ile özdeşim, yaşam kalitesi, üniversite öğrencileri.