Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 27  Bahar 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Selen Göksal , Nihan Selin Soylu-Konak , İ. Mert Teközel

NO Makale Adı
1659013023 Sosyal Dahil Olma Durumunun Benlik Değerlendirmeleri Üzerindeki Etkileri: Sosyal Kaygının Düzenleyici Rolü

Sosyal dahil olma durumu benlik algısı üzerinde çeşitli etkilere yol açabilir. Bu çalışmada sosyal dahil olma durumunun ve sosyal kaygının benlik değerlendirmeleri üzerindeki etkilerini incelemek üzere çevrimiçi bir deney (N=170) yürütülmüştür. Sosyal dışlanma deneyiminin benlik değerlendirmelerinde yetkinlik boyutunu olumsuz yönde etkileyeceği ve sosyal kaygının bu etki üzerinde düzenleyici rol alacağı hipotez edilmiştir. Katılımcılar Liebowitz Sosyal Kaygı Ölçeği’ni doldurmuş ve sosyal açıdan dışlandıkları (dışlanma koşulu) veya dahil edildikleri (dahil edilme koşulu) bir otobiyografik anılarına ilişkin kısa bir paragraf yazmıştır. Benlik değerlendirmeleri ise Kalıpyargı İçeriği Modeli’nde önerildiği gibi yetkinlik ve sevecenlik boyutları altında incelenmiştir. Sonuçlara göre, katılımcıların benliklerine ilişkin sevecenlik değerlendirmeleri sosyal dahil olma durumlarından veya sosyal kaygı düzeylerinden etkilenmemektedir. Öte yandan, sosyal dahil olma durumunun yetkinlik değerlendirmelerine etkisinin sosyal kaygı düzeyine bağlı olduğu gözlenmiştir. Sosyal dahil edilme içeren bir otobiyografik anı hatırlamanın yalnızca sosyal kaygı düzeyi düşük bireylerde daha yüksek yetkinlik değerlendirmelerine yol açtığı görülmüştür. Sosyal kaygı düzeyi yüksek bireylerde ise sosyal dahil edilme deneyimini hatırlamanın yetkinlik değerlendirmeleri üzerindeki olumlu etkisi gözlenmemiştir. Sonuç olarak, dahil edilme durmunun yetkinlik değerlendirmeleri üzerindeki etkisi sosyal kaygı tarafından düzenlenmiştir.