Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 11, Sayı 27  Bahar 2023  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Zafer Güney Çağış

NO Makale Adı
1654618692 SAKİN BENLİĞİN GENEL SAĞLIK İLE İLİŞKİSİNDE ÖZNEL İYİ OLUŞ VE TEMEL PSİKOLOJİK İHTİYAÇLARIN ARACI ROLÜ

Sakin benlik, pek çok olumlu psikolojik yapıyla pozitif yönde ilişkilidir. Ancak bu çalışma sakin benlik yapısının psikolojik etkilerinin yanında fizyolojik etkilerine de odaklanmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla bu çalışmada sakin benlik ile genel sağlık ilişkisi ve bu ilişkide öznel iyi oluş ile temel psikolojik ihtiyaçların aracı rolü incelenmiştir. Çalışmaya Türkiye’nin farklı illerinden 301 (143 kadın, 158 erkek, Ort = 33.30 S = 8.0) kişi katılmıştır. Katılımcılara demografik form, sakin benlik ölçeği, olumlu ve olumsuz duygu ölçeği, yaşam doyumu ölçeği, temel psikolojik ihtiyaçlar ölçeği ile genel sağlık düzeyini belirlemeye yönelik tek sorunun yer aldığı çevirim içi anketler gönderilmiştir. PROCESS Makro kullanılarak yapılan aracılık analizinde sakin benliğin genel sağlık düzeyi ile ilişkisinin anlamlı ve pozitif yönde olduğu görülürken aracı değişkenlerin modele dahil edilmesi ile bu ilişkinin anlamsız hale geldiği görülmüştür. Böylece öznel iyi oluş ve temel psikolojik ihtiyaçların sakin benlik ile genel sağlık düzeyi arasındaki ilişkiye aracılık ettiği ve sakin benlik ile genel sağlık düzeyi arasındaki ilişkinin artan öznel iyi oluş ve temel psikolojik ihtiyaçlar ile açıklandığı görülmüştür. Çalışma, bireysel değerlerin ötesine uzanan ve kapsayıcı bir benlik yapısını yansıtan sakin benliğin, psikolojik ve sosyal etkilerinin ötesinde fiziksel sağlığa da olumlu etkileri olabileceğine ışık tutmaktadır. Ayrıca bu çalışma sakin benlik ile genel sağlık düzeyi arasındaki ilişkinin nasıl gerçekleştiği hakkında fikirler sunan bütünsel bir çalışma niteliğindedir.