Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
İlknur TAYINMAK

NO Makale Adı
1616534897 NEFRET SÖYLEMLERİ VE NEFRET SUÇLARININ SOSYAL PSİKOLOJİ BAKIŞ AÇISI İLE İNCELENMESİ: BİR DERLEME

Öz
Nefret suçu ve nefret söylemi, gruplar arası olumsuz ilişkilerin uç örneklerindendir. Maruz kalan grup üyeleri açısından fiziksel ve psikolojik birçok yıkıcı sonucu bulunan nefret söylemleri ve suçlarıyla başa çıkmak için ona zemin hazırlayan değişkenlerin detaylı şekilde analiz edilmesi ve buna uygun çözüm önerilerinin sunulmasının oldukça yararlı olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle mevcut çalışmanın amacı; nefret söylemleri ve suçlarıyla ilişkili bazı sosyal psikolojik değişkenleri ele almak ve bu bağlamda nefret söylemlerini ve suçlarını azaltmak için çözüm önerilerinde bulunmaktır. Bu amaçla öncelikle nefret söylemleri ve nefret suçlarının tanımı yapılmış ve bu doğrultuda çeşitli örnekler sunulmuştur. Daha sonra nefret suçları ve nefret söylemleri, sosyal kimlik özdeşimi, sosyal baskınlık yönelimi, sistemi meşrulaştırma eğilimi, gerçekçi ve sembolik tehdit algısı, engellenme ve günah keçisi kavramları açısından incelenmiştir. Bu kavramların nefret söylemleri ve suçlarıyla ilişkisi, Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden araştırma bulguları ve örneklerle somutlaştırılmaya çalışılmıştır. Son olarak ise nefret suçları ve söylemleri ile mücadele etme noktasında bu kuramsal bilgilerden de yararlanarak bazı çözüm önerileri sunulmuştur.
Anahtar kelimeler
Nefret suçu, nefret söylemi, gruplar arası ilişkiler, sosyal psikoloji