Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 22  Kış 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Şengül ERDOĞAN, Dilara DOĞAN, Banu CANGÖZ TAVAT

NO Makale Adı
1614768793 Kısa Süreli Bellek Uzamı Açısından Sayı Üstünlüğü Vazgeçilmez Mi?

Öz
Sayıların kısa süreli bellek (KSB) uzamı performansı üzerinde olumlu etkisi olduğu bilinmekte ve bu durum sayı üstünlüğü etkisi olarak adlandırılmaktadır. Bu araştırmanın amacı, aşina uyarıcı türlerinin (sayı, renk, sayı ismi, renk ismi ve kelime) KSB uzamı üzerindeki etkisini incelemektir. KSB kapasitesini ölçmek için sayı, kelime ve renk uzam listelerinden oluşan bellek uzamı görevi kullanılmıştır. Üç deneyden oluşan araştırmaya yaşları 18-27 arasında (Ort = 21.43, SS = 1.50) toplam 91 katılımcı (44 kadın, 47 erkek) katılmıştır. Araştırma bulguları, Deney 1’de sayı ismi ile kelime arasında uzam genişliği ve toplam uzam açısından anlamlı fark bulunduğunu göstermektedir. Deney 2 ve 3’te aşina uyarıcı türünün toplam uzam ve uzam genişliği üzerindeki temel etkisi ve tüm uyarıcı türleri arasındaki fark anlamlıdır (Deney 2, sayı ismi>kelime=renk ismi; Deney 3, sayı>sayı ismi>renk ismi>renk). Üç deneyden ulaşılan ortak sonuç, KSB uzamı açısından sayıların kelimeler, renk isimleri ve renkler gibi aşina uyarıcı türlerinden daha üstün olduğudur. Bu çalışma, sözel ve görsel KSB uzamı üzerinde sayı üstünlüğü etkisinin vazgeçilmez olduğunu doğrulamıştır.
Anahtar kelimeler
Sayı üstünlüğü, kısa süreli bellek, bellek uzamı