Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 21  Güz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Hande ÖZKARAGÖZ, Yeşim ÜZÜMCÜOĞLU

NO Makale Adı
1614727932 TRAFİKTE BİR PROFESYONEL SÜRÜCÜ GRUBU: ERKEK OTOBÜS SÜRÜCÜLERİNİN TRAFİK KAZALARINA YÖNELİK TUTUMLARI

Öz
Trafik kazaları dünyada yaralanmaya bağlı ölümlerin nedenleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Trafik kazaları sürücü odaklı değerlendirildiğinde, profesyonel sürücülerin karıştıkları trafik kazalarının genel nedenleri üzerine literatürde kısıtlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada profesyonel sürücü grubuna ait olan otobüs şoförlerinin trafik kazalarına ve kaza nedenlerine yönelik tutumları incelenmiştir. 20 otobüs sürücüsü ile yarı yapılandırılmış görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bulgular yedi temada toplanmıştır: Kazalara Yönelik Değerlendirmeler, Cinsiyet Farklılıkları, Meslektaşlar ile İlgili Pozitif Tutumlar, İhlaller, Yaş, Kurumsal Faktörler, Dışsal Faktörler. Çalışma sonuçları, profesyonel sürücü grubuna ait olan otobüs sürücülerinin trafikte kendilerini sürüş becerisi olarak daha olumlu değerlendirdiklerine ve trafik kazalarında sorumlu kişiyi karşı taraf olarak gördüklerine işaret etmektedir. Ayrıca, eğer kazaya karışan karşı taraf kadın sürücü ise zaman zaman sorumluluğun kadın sürücülere atfedildiği görülse de genellikle daha hoşgörülü davranmaya çalıştıkları bulunmuştur. Çalışmanın sonuçları birey, kurum, ülke ve sosyo-politik seviyelerde değerlendirilmiştir. Böylelikle trafik kazalarında rol oynayan birçok etken olduğunu görmek adına alana katkılı sağlayan bir çalışma olmuştur. Elde edilen bu bulgular doğrultusunda profesyonel sürücülere trafik kazaları ve trafik kazalarına neden olabilecek faktörler ile ilgili eğitimlerin düzenlenmesi kişileri daha bilinçli hale dönüştürecektir.
Anahtar kelimeler
Trafik kazaları, profesyonel sürücüler, otobüs sürücüleri, ihlal, tutum