Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 20  Yaz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Erdal KOZAN, Sinan ALPER

NO Makale Adı
1606303925 YÜZLERE ATANAN CİNSİYET ETİKETLERİNİN CİNSEL ÇEKİCİLİK ALGISI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Bu çalışma yüzlere atanan cinsiyet etiketlerinin yüzlerin çekiciliklerini nasıl etkilediğine odaklanan iki ayrı deneysel çalışmadan oluşmaktadır. Çalışma 1’de 278 (%68) kadın, 129 (%32) erkek olmak üzere toplam 407 katılımcı yer almıştır. Katılımcılara 30 adet cinsiyeti belirsiz yüz fotoğrafı gösterilmiştir. Çalışma 2’de ise 151 (%54) kadın ve 131 (%46) erkek olmak üzere toplam 282 katılımcı yer almıştır. Erkek katılımcılara 30 adet %75 oranında feminen hale getirilmiş yüz fotoğrafı gösterilirken, kadın katılımcılara ise %75 oranında maskülen hale getirilmiş yüz fotoğrafı gösterilmiştir. Her iki çalışmada da katılımcıların bir kısmına fotoğrafların erkeklere ait olduğu, bir kısmına ise kadınlara ait olduğu bilgisi verilmiştir ve fotoğraflarla ilgili cinsel çekicilik algısını değerlendiren sorulara cevap vermeleri istenmiştir. Katılımcıların cevaplarının görmüş oldukları fotoğrafın cinsiyet etiketine göre farklılaşıp farklılaşmadığı Kruskal-Wallis H testi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlar çekicilik algısının sadece fiziksel özelliklere göre değil, fiziksel özelliklerin ait olduğu bedenin cinsiyet etiketine göre de değiştiğini göstermektedir. Bulgular evrimsel, sosyal inşacı yaklaşımlar ile cinsel akışkanlık kavramı etrafında tartışılmıştır.

Anahtar kelimeler: Cinsellik, Yüz Çekiciliği, Cinsel Çekicilik, Cinsel Akışkanlık