Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 20  Yaz 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Selen ELTAN, Ezgi Didem MERDAN-YILDIZ, Güler Beril KUMPASOĞLU, Gülsen ERDEN

NO Makale Adı
1600769565 YAYGIN YEME BOZUKLUKLARINDA AİLE ODAKLI VE FARKINDALIK TEMELLİ TERAPİLER İLE DİYALEKTİK DAVRANIŞ TERAPİSİ

Yeme bozuklukları, bireylerin bedenlerine yönelik çarpıtılmış algılarını ve düzensiz yeme alışkanlıklarını içeren bir tanı grubudur. Çeşitli tıbbi sorunları beraberinde getiren yeme bozukluğunda tamamen iyileşmenin güç olduğu ve yüksek oranlarda hastalığın tekrarladığı bilinmektedir. Erken tanı ve tedavinin öneminin sıkça vurgulandığı yeme bozukluklarında uygulanan tedavi yönteminin etkililiği ve tanıya uygunluğu da oldukça önemlidir. Bu nedenle, günümüzde pratikte de yaygınlaşan güncel psikoterapi yaklaşımlarının yeme bozuklukları alt türleri ile nasıl çalışılabileceği, psikolojik sağlık hizmeti veren uzmanlar tarafından buna dair bilgilerin öğrenilmesi ve değerlendirilmesi önemli bir konudur. Bu derleme çalışmasında, yaygın yeme bozukluğu tanılı bireylerle çalışılırken dikkate alınması gereken güncel terapi yaklaşımları aktarılmıştır. Aile odaklı terapi, farkındalık temelli terapiler ve diyalektik davranış terapisinin yeme bozukluğu olgularıyla çalışma yöntemleri, başlıca teknikleri ve terapi hedefleri üzerinde durulmuştur. Ayrıca, bu yaklaşımların etkililiği incelendiğinde alanyazındaki etkililik çalışmalarının hem sayıca hem de yöntemsel kısıtlılıkları göze çarpmıştır. Buna rağmen bu yöntemlerin farklı uygulamalar içermeleri ve yeme bozukluğu belirtilerini azaltmaları yönünden tercih edilebilir yaklaşımlar olduğu düşünülmüştür.

Anahtar kelimeler: Yeme bozukluğu, aile odaklı terapi, farkındalık terapisi, diyalektik davranış terapisi