Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 9, Sayı 19  Bahar 2021  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Deniz OKAY, Deniz CANEL-ÇINARBAŞ

NO Makale Adı
1591701561 KENDİLİK PSİKOLOJİSİ YAKLAŞIMI ÜZERİNDEN BİR ÇEKİNGEN KİŞİLİK OLGUSUNUN İNCELENMESİ

Öz Bu makale, Kendilik Psikoloji Yaklaşımı ve bu yaklaşımla yorumlanacak olan bir olgu sunumunu içermektedir. İlk olarak, Kendilik Psikolojisi Teorisi açıklanacak ve teorinin kurucusu olan Heinz Kohut’un temel fikirleri anlatılacaktır. Bu kısımda, kendilik yapısı, kendiliğin gelişim süreci, kendilik nesnesi ihtiyaçları ve kendilik bozuklukları kavramlarından bahsedilecektir. Temel olarak iki temel kendilik nesnesi ihtiyacı (aynalanma ihtiyacı ve idealizasyon ihtiyacı) üzerinden kavramsallaştırma yapılacaktır. Teoriye yapılan bu girişten sonra, Kendilik Psikolojisi Yaklaşımı ile yürütülen psikoterapilerin temel müdahale prensipleri açıklanacaktır. Bu kısmı takiben, çekingen kişilik özellikleri gösteren bir olgunun belirtileri ve deneyimleri paylaşılarak formulasyonu bu teorik yaklaşım çerçevesinde anlatılacaktır. Bu kapsamda, ilgili olgunun bir kendilik psikopatolojisi olarak açıklanması üzerinde durulacak ve çocukluk döneminde yeterince karşılanmamış narsisistik ihtiyaçlarına odaklanılacaktır. Makalenin son kısmında ise bu danışanla yürütülen psikoterapi süreci ve terapistin bu sürece ilişkin kendi izlenimleri paylaşılacaktır. Bu olgu sunumuyla beraber, terapistlerin danışanların belirtilerinin altında yatan deneyim ve ihtiyaçları anlamayı ön plana koyarak psikoterapi süreçlerini bu doğrultuda ilerletmelerinin öneminin altı çizilmek istenmektedir. Terapistlerin psikoterapide var olmalarının, dinlemelerinin, anlamaya çalışmalarının ve bu anlama çabalarını danışanlara göstermenin önemi vurgulanmaktadır. Bu kapsamda, psikoterapi sürecinde yaşanan kırılma anlarının da aslında hem danışanın psikoloji gelişimini hem de terapötik ilişkiyi ileriye taşımak adına birer fırsat olarak görülebileceği aktarılmaktadır.

Anahtar kelimeler: Kendilik psikolojisi, olgu sunumu, çekingen kişilik, kendilik bozuklukları, narsisistik ihtiyaçlar