Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Özge ÜNAL, Serap AKGÜN

NO Makale Adı
1555342201 YAKIN İLİŞKİLERDE MİZAH TARZLARI, EVLİLİK UYUMU VE EVLİLİK DOYUMU İLİŞKİSİ

Öz
Bu araştırmanın amacı, evli çiftlerin mizah tarzlarının evlilik uyumu ve doyumu ile ilişkisinin aktör ve partner etkileri açısından incelenmesidir. Çalışmaya 155 evli çift katılmıştır. Veri toplamada İlişkisel Mizah Envanteri, Yenilenmiş Çift Uyum Ölçeği ve İlişki Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Çalışmanın hipotezleri Aktör-Partner Karşılıklı Bağımlılık Modeli (Kenny, Kashy ve Cook, 2006) kullanılarak test edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre hem kadınlarda hem de erkeklerde olumlu ve olumsuz mizah tarzları evlilik uyum ve doyumunu yordamıştır. Ayrıca algılanan partner mizahının da evlilik uyum ve doyumunu yordadığı bulunmuştur. Mizahın olumlu biçiminin eşler arasındaki iletişimi güçlendirmeye katkısı ve mizah kullanımında cinsiyetler arası farklılıklar ilgili literatür ışığında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: APIM, mizah tarzları, evlilik uyumu, evlilik doyumu