Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Deniz CANEL ÇINARBAŞ, Funda DOĞAN

NO Makale Adı
1547631684 TRAVMA SONRASI STRES İLE PROSOSYAL DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİDE TRAVMA SONRASI BÜYÜMENİN ROLÜ

Öz
Çalışmanın amacı travmatik yaşam olayları ile prososyal (olumlu sosyal) davranış eğilimi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya, travmatik yaşam olaylarına maruz kalmış 145 kişi ile travmatik yaşam olayları yaşamamış 58 kişi katılmıştır. Travma yaşayan katılımcıların prososyal davranış eğilimi skorları ile travma yaşamamış katılımcıların skorları t test aracılığı ile karşılaştırılmıştır. Ayrıca, travma sonrası stres belirti skorları yaşadıkları travmanın katılımcılar üzerindeki etkisini ölçmek amacıyla kullanılmıştır. Travma sonrası büyümenin travma sonrası stres ile prososyal davranış eğilimi arasındaki ilişkideki aracı rolü, aracı değişken analizi kullanılarak incelenmiştir. Sonuçlara göre, travma yaşamış kişiler daha çok prososyal davranış eğilimi göstermektedir. Bu sonuca ek olarak; travma sonrası büyümenin, travma sonrası stres ile prososyal davranış eğilimi arasındaki ilişkide aracı rol oynadığı bulunmuştur. Ayrıca, travma sonrası büyümenin dolaylı etkisinin katılımcıların eş duyum skorları kontrol edildikten sonra da devam ettiği gözlemlenmiştir. Çalışma bulgularının sosyal ve klinik açıdan önemli olası etkileri mevcuttur.
Anahtar Kelimeler: Prososyal davranış, travma, travma sonrası büyüme, travma sonrası stres