Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 14  Yaz 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Deniz ENİÇ

NO Makale Adı
1540297565 KARŞITLIKTAN ORTAKLIĞA: ÖNYARGIYI AZALTMANIN BİR YOLU OLARAK YENİDEN SINIFLANDIRMA

Öz
Gruplar arasındaki önyargıları azaltmak, sosyal psikologların uzun yıllardır uğraştığı başlıca konulardan biridir. Bu derleme makalesinin temel amacı, yeniden sınıflandırma sürecinin dış gruba yönelik olumsuz tutumları iyileştirmedeki etkinliğini inceleyen çalışmaları bir araya getirerek ilgili yazına Türkçe kaynak sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda ele alınan mevcut derleme makalesi, dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, gruplar arası olumsuz tutumları azaltmada bireysel kimliklere odaklanma yaklaşımının varsayımları ve bu yaklaşımla ilgili araştırma bulguları sunulmuştur. İkinci bölümde, üyelerin gruplara ilişkin zihinsel temsilini iki gruptan (biz ve onlar) bir gruba (biz) dönüştürme gerekliliğini vurgulayan ortak üst grup kimliği temsili ile ilgili araştırmalar incelenmiştir. Sonraki bölüm, ortak üst grup kimliğine alternatif olarak geliştirilen ikili kimlik temsili ile ilgili kuramsal bilgi ve araştırma bulgularını kapsamaktadır. Dördüncü ve son bölümde ise kimlik temsillerinin etkinliği ve grubun konumu arasındaki ilişkiyi konu edinen araştırmalar sunulmuştur.