Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 7, Sayı 15  Kış 2019  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Suzan CEYLAN-BATUR, Nuray SAKALLI UĞURLU

NO Makale Adı
1539607970 ONUR ÖLÇEĞİ: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Öz
Bu çalışmanın amacı, kadınlık, erkeklik, aile ve ahlaki bütünlük olmak üzere dört onur kodundan oluşan Onur Ölçeği’ni (Rodriguez Mosquera, Manstead ve Fischer, 2002b) kültüre uygun yeni maddeler ekleyerek Türkçe’ye uyarlamak ve oluşan ölçeğin geçerlik ve güvenirlik bulgularını incelemektir. Bu amaçla üç farklı çalışma yapılmıştır. Mevcut kültüre uygun yeni maddeler eklemek amacıyla 1. Çalışma (N = 57; Ort.yaş = 33.46, S = 15.53), yeni maddelerin eklendiği ölçeğin geçerlik ve güvenirliğini test etmek için 2. Çalışma (N = 422; Ort.yaş = 28.84, S = 6.84) yapılmıştır. Ayrıca, bu çalışmadan çıkan sonuçların genellenebilirliğini anlamak amacıyla, sadece orijinal maddelerin kullanıldığı 3. Çalışma (N = 818; Ort.yaş = 21.30, S = 2.15) yapılmıştır. Açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi bulguları, üç faktörlü bir yapıya (kadınlık, erkeklik ve ahlaki bütünlük) işaret etmektedir. Ölçeğin iç tutarlık katsayısının α = .94 (2. Çalışma), α = .90 (3. Çalışma), ölçeğin alt faktörleri için α = .82 ve α = .92 (2. Çalışma) ve α = .85 ve α = .88 (3. Çalışma) arasında değiştiği bulunmuştur. Sonuç olarak, psikometrik özelliklere dair bulgular ölçeğin Türkçe formunun konu ile ilgili yapılacak araştırmalarda kullanılabilecek düzeyde geçerlik ve güvenirliğe sahip olduğunu göstermektedir.
Anahtar kelimeler: Onur, onur kültürü, onur ölçeği, güvenirlik, geçerlik