Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 6, Sayı 12  Yaz 2018  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Melis ÇELİK OK, Fatma YAŞIN TEKİZOĞLU

NO Makale Adı
1527631646 TECAVÜZ EMPATİ ÖLÇEĞİ KURBAN VE SALDIRGAN FORMLARININ TÜRKÇEYE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ANALİZLERİ

ÖZ

Bu çalışma Tecavüz Empati Ölçeğinin Kurban ve Saldırgan Formlarının Türkçeye uyarlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın örneklemi 267 üniversite öğrencisinden (213 kadın ve 53 erkek) oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak Tecavüz Empati Ölçeği Kurban Formu (TEM-S), Tecavüz Empati Ölçeği Saldırgan Formu (TEM-K), Tecavüz Kurbanına İlişkin Tutum Ölçeği (TKİTÖ) ve Empati Ölçeği Kısa Form (EÖKF) kullanılmıştır. Bu çalışmada ölçeklerin faktör yapısı hem açımlayıcı hem de doğrulayıcı faktör analizleriyle test edilmiştir. Analiz Sonuçları özgün ölçekle tutarlı olarak hem TEM-S hem de TEM-K’nin iki faktörlü yapısının (tecavüz anı ve tecavüz sonrası) geçerli ve güvenilir olduğunu ve ülkemizdeki çalışmalarda kullanılabilecek psikometrik özelliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: tecavüz, empati, kurban, saldırgan, tecavüz empati ölçeği