Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Özel Sayı: Geleceği Korumak  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ebru AKÜN

NO Makale Adı
1506519571 ÇOCUKLUKTAKİ EBEVEYNLEŞME YAŞANTILARININ ÖZELLİKLERİ VE BİREY ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

ÖZ
Ebeveynleşme, çocuğun gelişim düzeyine uygun olmayan rol ve sorumluluklar üstlenerek, ebeveyninin fiziksel ve/veya duygusal isteklerini ve ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığı bir ebeveyn-çocuk etkileşimi örüntüsüdür. Bu gözden geçirme çalışmasında, ebeveynleşme yaşantılarının özelliklerinin ve birey üzerindeki etkilerinin, kuramsal yaklaşımlar ve araştırma bulguları çerçevesinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu bağlamda, öncelikle ebeveynleşme kavramının tanımı, türleri ve kavramı açıklayan kuramsal yaklaşımlar aktarılmıştır. Ardından, ebeveynleşmenin sık görüldüğü aile örüntüleri ele alınarak, risk faktörleri tanımlanmıştır. Ebeveynleşme yaşantılarının çocuk, ergen ve yetişkin üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri ile bu etkilerin ortaya çıkmasında aracı ve düzenleyici rol oynayan değişkenler, araştırma bulguları çerçevesinde değerlendirilmiştir. Son olarak, ebeveynleşmiş çocuk, ergen ve yetişkinlerle çalışan ruh sağlığı uzmanlarına öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: ebeveynleşme, ebeveyn-çocuk ilişkisi, uzun süreli etkiler