Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 10  Özel Sayı: Geleceği Korumak  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Dürdane GÜMÜŞTEN

NO Makale Adı
1506519336 MÜLTECİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ VE UYUMLARINA YÖNELİK YAPILAN MÜDAHALE PROGRAMLARI ÜZERİNE BİR DERLEME

Mülteci, ülkesinde ırk, din, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri gibi nedenlerden ötürü baskıya uğrayan, ülke yönetimine olan güvenini kaybeden, yönetimin kendisine tarafsız davranmayacağından korkarak başka bir ülkeye sığınma başvurusunda bulunan ve geri dönmek istemeyen kişidir. Mülteci aileler çoğunlukla çocuklarının eğitimini ve geleceğini düşündükleri için ülkelerinden kaçtıklarını bildirmektedirler. Bu insanlarla ortak paydada buluşmak ve birlikte umut dolu yarınları kurmaya çaba sarf etmek, ülkemizin geleceğini korumak için çok önem arz etmektedir. Mülteci çocuklar göç öncesi, göç sırası ve göç sonrası dönemleri boyunca birbirinden farklı deneyimler yaşamaktadırlar. Göç dönemleri boyunca deneyimlenen travmatik olaylar ve yeni bir yere yerleşim süreci boyunca yaşanan stres, mülteci çocuklarda problem davranışların ve psikopatolojilerin ortaya çıkma olasılığını arttırmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak farklı kültürlerde mülteci çocuklarla gerçekleştirilen müdahale programları incelenmiş, sonrasında da ülkemizde göç deneyimleri farklılaşan mülteci çocuklara yönelik olarak geliştirilebilecek müdahale programlarına yönelik önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: mülteci çocuklar, okul temelli müdahale programları, psikososyal uyum, kültürel uyum