Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 5, Sayı 11  Kış 2017  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatih ÖZDEMİR, Bengi ÖNER-ÖZKAN

NO Makale Adı
1487940778 SUÇUN DOĞASI: CEZAİ EYLEMİN NEDENLERİNE İLİŞKİN FARKLI YAKLAŞIMLAR

ÖZ
Mevcut taramanın amacı cezai eyleme ilişkin kuramsal yaklaşımları organize etmek ve adli araştırmacıların kullanımı için yapılandırılmış bir kaynak sağlamaktır. Suç oranlarını azaltmak ve cezai davranışların doğasını anlamak için cezai eylemlerin nedenleri farklı disiplinler tarafından çalışılmıştır. toplumun yazılı hukuku tarafından alenen yasaklanmış her eylem suç olarak tanımlanabilir (McGuire, 2004). Fakat suç karmaşık bir meseledir ve bu nedenledir ki kuramcılar farklı perspektifler ve açıklamalar kullanarak cezai eylemin nedenlerini araştırmıştır. Bu açıklamalar biyolojik, psikolojik ve sosyolojik olmak üzere üç temel kategoride sınıflandırılabilir. Suç kuramları aynı zamanda seviyelerine ve kapsamlarına bağlı olarak kategorize edilmekte ve büyük ölçekten bireysel faktörlere olmak üzere beş seviyede değerlendirilmektedir; (i) toplumsal makro seviyesindeki kuramlar, (ii) topluluk ya da bölge seviyesindeki kuramlar, (iii) grup ve sosyalizasyon etki kuramları, (iv) suç olayları ve rutin eylemler, ve (v) birey seviyesindeki kuramlar. Şu bir gerçektir ki tüm kuramlar literatürde faydalı bir işleve sahiptir, ancak organize edilmiş bir çerçeve içerisinde sunulmaları gerekmektedir.

Anahtar kelimeler: suç, cezai eylem, suç kuramları, kuramsal tarama, adli araştırma