Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 8  Kış 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatih ÖZDEMİR, Bengi ÖNER-ÖZKAN

NO Makale Adı
1474567433 TÜRKİYE’DE SOSYAL MEDYA KULLANICILARININ SURİYELİ MÜLTECİLERE İLİŞKİN SOSYAL TEMSİLLERİ

ÖZET
Suriyeli mülteciler krizi beş yılı aşkın bir süredir hem Türkiye ve diğer komşu ülkelerde hem Avrupa ülkelerinde etkisini artırarak sürdürürken, mülteciler sığındıkları ülkelerde topluma uyum sağlayamamakta ve sosyal dışlanmaya maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de sosyal medya kullanıcılarının Suriyeli mültecilere ilişkin sosyal temsillerini nitel bir yaklaşım ile değerlendirmektir; çünkü sosyal temsiller Suriyeli mülteciler ve Türk halkının entegrasyon sürecince yaşadığı problemleri ve Suriyeli mültecilere yönelik sosyal dışlanmanın nedenlerini gösterebilir. Bu doğrultuda, Türkiye'de sıklıkla kullanılan sosyal sözlüklerden edinilmiş 98 girdi araştırmacılar tarafından değerlendirilmiş ve yedi tematik birim oluşturulmuştur. Tematik birimler Suriyeli mültecilerin algılanan olumsuz özellikleri; Suriyeli mülteciler sebebi ile Türkiye'de algılanan tehditler; Türkiye hükümetinin Suriyeli mülteciler politikasına ilişkin eleştiriler; Suriyeli mültecilere ilişkin pozitif tutumlar; Suriyeli mültecilerin algılanan politik önemi; algılanan Suriyeli mülteciler problemine ilişkin önerilen çözümler; ve Suriyeli mülteciler konusuna ilişkin diğer eleştirilere dair kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını yansıtmaktadır. Bulgular Suriyeli mültecilerin Türk toplumuna sosyal uyumunu sağlamak adına kullanılabilecek yararlı bilgiler sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: göçmenlik, Suriyeli mülteciler, sosyal medya kullanıcıları, Türk toplumu, sosyal temsil, sosyal dışlanma