Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 4, Sayı 7  Yaz 2016  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Nuray SAKALLI UĞURLU, Bilge SOYLU

NO Makale Adı
1459254936 KOLEKTİF SUÇLULUK: ÖNCÜLLERİ, ÇIKTILARI VE KAÇINMA YOLLARI

Bu makalenin amacı gruplar arası ilişkiler bağlamında diğer gruba zarar verme sonucunda bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak hissedebilecekleri kolektif suçluluk duyma ve bu duygudan kaçınmak için kullanılan stratejileri kapsayan çalışmaları derleyerek alana tanıtmaktır. Bu kapsamda öncelikle kolektif suçluluk duyma kavramı tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada kolektif suçluluk duymaya alternatif olarak kullanılan bazı psikolojik süreçlere değinilmekte ve kolektif suçluluğun kişisel suçluluk ve kolektif utançtan farklılıkları sunulmaktadır. Daha sonra dünyada kolektif suçluluğun görülüp görülemeyeceği ele alınmakta ve araştırmacılar tarafından bu duyguyu oluşturabileceği öne sürülen sosyal psikolojik unsurlar üzerinde durulmaktadır. Bu unsurlar zarar veren grubun bir üyesi olarak kendini sınıflandırma; verilen zararda iç grubun sorumluluğu olduğunu kabul etme; zarar verici hareketlerin uygunsuz olduğunu algılama ve zararın düzeltilmesinde iç grubun ödemesi gereken bedel miktarı olarak sıralanmaktadır. Belirtilen unsurlara bağlı olarak ortaya çıkan kolektif suçluluk ve bu suçluluğu takip edebilecek çıktıların neler olduğu hakkında yürütülen araştırma bulguları paylaşılmaktadır. Son olarak, genel bir sonuç ve öneriler bölümü sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kolektif suçluluk duyma, gruplar arası ilişkiler/çatışma, geçmiş mağduriyetin hatırlatılması / mağduriyet yarışmacılığı, telafi etme