Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 3, Sayı 5  Yaz 2015  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Fatma CAN, Selim HOVARDAOĞLU

NO Makale Adı
1433593489 ROMANTİK İLİŞKİLERDE SOSYAL AĞ ETKİLERİ

Bu çalışmada, flört ilişkisi olan ve evli bireylerin ilişki bağlanımlarını yordayan sosyal ağ değişkenleri hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla 134 flört ilişkisi olan ve 154 evli kişiye sosyal ağ analizi yapılarak araştırmacı tarafından geliştirilen öznel normlar ölçeği ve sosyal ağ özelikleri anketi ile ilişki istikrarı ölçeği uygulanmıştır. Sonuçlar en yakın hissedilen sosyal ağ üyesinin onayının ve partnerlerin birbirlerinin sosyal ağ üyelerinden hoşlanma düzeylerinin, ilişki doyumu ve ilişkiye yapılan yatırımın en iyi yordayıcıları olduğunu göstermiştir. Seçeneklerin niteliğini değerlendirme düzeyini ise sosyal ağ onayı negatif yönde yordamaktadır ve bu da sosyal ağların alternatif ilişkilere yönelmeye bir bariyer işlevi gördüğünü göstermektedir. Flört grubunda sosyal ağ onayı ilişki bağlanımını anlamlı olarak yordarken, evli grupta ise zaten onaylanmış bir ilişki olması nedeniyle sosyal onay ihtiyacının öneminin kalmadığı görülmektedir. En yakın hissedilen sosyal ağ üyesi ise cinsiyete göre değişmemiş ancak ilişki türüne göre farklılık göstermiştir. Flört grubunda kendi ve partnerlerinin sosyal ağından arkadaş en yakın hissedilen sosyal ağ üyesiyken, evli grupta kendi sosyal ağından annenin, partnerinin sosyal ağından kardeşin en yakın hissedilen sosyal ağ üyesi olduğu görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Sosyal onay, öznel normlar, Planlı Davranışlar Kuramı, bağlanım, yatırım modeli, seçeneklerin niteliği, ilişki doyumu, yatırım miktarı