Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 2, Sayı 4  Kış 2014  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Aslı AYDEMİR

NO Makale Adı
1414593667 PANDORA’NIN KUTUSU FİLMİNDE ALZHEİMER HASTASI YAŞLININ KONUMLANDIRILMASI

Yaşlı nüfusun ve doğuşta beklenen yaşam süresinin dünyada giderek artması, ilerleyen yaşlarda görülen Alzheimer hastalığı ile karşılaşma olasılığını da artırmaktadır. Alzheimer hastası yaşlıda görülen bilişsel, fiziksel ve davranışsal değişimler yaşlının yeniden konumlandırılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmada Alzheimer hastası bir annenin konu edinildiği Pandora’nın Kutusu filmi konumlandırma analizi ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda Alzheimerlı yaşlının sağlık personeli ve aile üyeleri tarafından olmak üzere iki farklı temada konumlandırıldığı görülmüştür. Sağlık personeli kurumsal yapı gereği Alzheimerlı anneyi “hasta” ya da “yaşlı” olarak konumlandırırken aile üyelerinin aile kurumu içinde önceden belirlenmiş olan ve uzun süredir sürdürülen konumları değiştirmeleri gerekmektedir. Bu yeniden konumlandırma, yıllardır “anne” konumundaki Nusret Hanım’ı “Alzheimerlı bir yaşlı” konumuna yerleştirmek, aile üyeleri için oldukça zor olmuştur.
Anahtar Kelimeler: alzheimerlı yaşlı, konumlandırma analizi, yeniden konumlandırma