Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 2, Sayı 3  Yaz 2014  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Meryem KAYNAK MALATYALI

NO Makale Adı
1398191949 TÜRKİYE'DE ‘ÇOCUK GELİN’ SORUNU

On sekiz yaşın altında evlendirilen kızlara ‘çocuk gelin’ denilmektedir. ‘Çocuk gelinler’ sorunu gelişmemiş ve gelişmekte olan birçok ülkenin olduğu gibi Türkiye’nin de önemli bir sorunudur. Bu çalışma kız çocukların erken yaşta evlendirilmesinin Türkiye’deki yaygınlığı, sakıncaları, nedenlerinin araştırılması ve çözüm önerilerinin sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Alan yazın incelemesi sonucu kız çocuk evliliklerinin Türkiye’de oldukça yaygın bir uygulama olduğu görülmüştür. Ayrıca kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesinin birçok yönden sakıncaları olduğu görülmektedir. Ek olarak yasal boşluklar, ailenin ve kız çocuğunun eğitim durumu, ekonomik durum, kalıp yargılar, geleneksel uygulamalar ve cinsiyetçilik düzeyinin kız çocukların erken evlendirilmesine ortam hazırladığı anlaşılmaktadır. Son olarak çocuk gelinler sorununun nedenlerinin çok boyutlu olduğu ve çözümünün de çok boyutlu bir çaba gerektirdiği öne sürülmüştür.
Anahtar Sözcükler: Çocuk evlilikleri, çocuk gelinler, Türkiye’de çocuk gelinler