Nesne Dergisi
www.nesnedergisi.com
Cilt 2, Sayı 3  Yaz 2014  (ISSN: 2147-6489, E-ISSN: )
Ceren ATAKAY

NO Makale Adı
1396120742 ROMANTİK YAKIN İLİŞKİLERDE ŞİDDETİN ÖNCÜLLERİ

Romantik yakın ilişkilerde şiddet geçtiğimiz yıl içinde de ülkemizin en ciddi toplumsal sorunlarından biri olmayı sürdürmüştür. Büyük oranda psikolojik olan bu soruna mutlaka çok yönlü müdahale edilmesi gerekmektedir. Soruna psikolojik açıdan müdahale edebilmek için şiddetin nasıl bir bağlamda ortaya çıktığını ve nedenlerini kestirebilmek ve yorumlamak önem taşımaktadır. Bu anlamda, bu çalışmada öncelikle yakın ilişkilerde yaşanan şiddete nelerin öncülük ettiğine dair bir kuram olan I-küp teorisi açıklanmıştır. Daha sonra 2013 yılındaki kadın cinayetlerine ilişkin gazete haberlerinin incelenmesiyle yapılmış içerik analizinin bulguları aktarılmış ve bu bulgular I-küp teorisi bağlamında tartışılmıştır. Son olarak şiddetin nasıl önlenebileceğine dair öneriler sunulmuştur.